Umenie pre deti o.z. – O nás

Vážení rodičia,

sme veľmi radi, že ste si pre voľnočasovú aktivitu Vášho dieťaťa vybrali práve občianske združenie “Umenie pre deti”. Deti sú vedené hravou formou k celkovému estetickému cíteniu a rozvoju kreativity. Zoznamujú a zdokonaľujú sa v rôznych výtvarných technikách a záčastňujú sa súťaží. Výtvarné hodiny prebiehajú priamo v MŠ / ZŠ. Výučba trvá 8 mesiacov (október – máj). Výučba prebieha 1x týždenne. Školné sa platí vopred a je rozdelené do dvoch splátok. Počas roka pripravíme polročnú a koncoročnú výstavu, kde odprezentujeme výsledky práce. Je potrebné, aby dieťa na hodiny nosilo pracovný odev (plášť, tričko..) Pomôcky poskytuje naša škola – OZ Umenie pre deti.

Výtvarný odbor Mesačne Suma splatná do 13.10.2017 Suma splatná do 16.02.2018
Prípravné štúdium – MŠ (deti od 4 rokov) 13,80 € 55,20 € 55,20 €
Základná škola 17 € 68 € 68 €

Ciele činnosti:

  1. organizovať a podporovať voľnočasovú aktivitu detí a mládeže smerom k oblastiam umenia – výtvarnému, hudobnému, tanečnému a divadelnému,
  2. zastupovať záujmy svojich členov voči iným organizáciám, orgánom i jednotlivcom v Slovenskej republike i v zahraničí,
  3. zabezpečovať vzdelávanie v oblasti metodiky vyučovania umeleckých odborov,
  4. podporovať využívanie moderných technických prostriedkov v oblasti umenia,
  5. systémom finančných a nefinančných podpôr zabezpečovať prezentáciu umenia Slovenskej republiky doma i v zahraničí,
  6. zabezpečovať a organizovať estetickú a umeleckú výchovu a rozvoj svojich členov,
  7. zabezpečovať a organizovať umelecko-estetické aktivity detí a mládeže s dôrazom na kreativitu,
  8. organizovať a podporovať súťažné a nesúťažné aktivity detí a mládeže v oblasti umeleckých disciplín (výstavy, vystúpenia, prehliadky, súťaže, koncerty a pod.),
  9. vzdelávanie v oblasti umenia, umelecko-estetická výchova detí a mládeže

POBOČKY:

Výtvarný odbor:

Kontakt

UMENIE PRE DETI, o. z.

Prokofievova ul. č. 5, 851 01 Bratislava
Tel.: 0917 712 902 – Jerguš Judin
Bratislava / výtvarný krúžok
info@umeleckaskola.sk
http://www.umeleckaskola.sk/umenie-pre-deti